DDT Plus LLC

Sumqayıt texnalogiya parkı

Sumqayıt texnalogiya parkı

DƏMIRBETON KONSTRUKSIYALARIN ALMAZLI KƏSICI ALƏTLƏ KƏSILMƏSI.

DƏMIRBETON KONSTRUKSIYALARDA KOMMUNIKASIYA ÜÇÜN ALMAZLI QAZMA ALƏTI ILƏ OYMALARIN AÇILMASI. METAL KONSTRUKSIYALARIN BIRLƏŞDIRICI DETALLARININ DƏMIR BETON KONSTRUKSIYALARA KIMYƏVI ANKERLƏNMƏSI.

ALMAZLI QAZMA ALƏTLƏRILƏ KOMMUNIKASIYA ÜÇÜN DƏMIRBETON KONSTRUKSIYALARDA OYMALARIN AÇILMASI.

Görülən işlər

DDT PLUS MMC V© 2012


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.