DDT Plus LLC

Haqqımızda

Haqqımızda

Kommandamız

ALMAZ ALƏTLƏ EMAL ETMƏK DƏMİR, KƏRPIC, DƏMIRBETON VƏ DIGƏR BƏRK MATERIALLARDA MÜXTƏLIF DIAMETRLI KANALLARIN VƏ DƏLIKLƏRIN (OYMALARIN) AÇILMASI ÜÇÜN DIZAYN EDILƏN ALMAZ ALƏT VASITƏSILƏ EMAL ETMƏ PROSESI XÜSUSI DIVAR KƏSƏN ALMAZ QURĞU ILƏ HƏYATA KEÇIRILIR. BÜTÜN KƏSICI ALƏTLƏRIN KORPUSUNA (IŞLƏK HISSƏSINƏ) BƏRK TEXNIKI ALMAZDAN

HAZIRLANMIŞ ƏLAVƏLƏR QAYNAQ EDILIR.

RUSLAN ABDULLAYEV

MÜDİR

TAMERLAN ELÇİYEV

BAŞ MENECER

TEYMUR SALİMZADƏ

MÜŞTƏRİLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ MENECER

TELMAN SULEYMANOV

MÜŞTƏRİLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ MENECER

AZAD ABDULLAYEV

MÜŞTƏRİLƏRLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ MENECER

ALMAZ ALƏTLƏ QAZMA ALMAZ ALƏTLƏ KOMPLEKS VƏ SƏRT STRUKTRURLU INŞAAT IŞLƏRINDƏ BORU KƏMƏRI ŞƏBƏKƏLƏRI, TAXÇA VƏ VENTILYASIYA ÜÇÜN DƏQIQ ÖLÇÜLÜ HAMAR SILINDRIK KANALLAR AÇMAQ ÜÇÜN QAZMA IŞLƏRI APARMAQ OLAR. İŞLƏR GÜCÜ TƏNZIMLƏYƏN MOTORLARI, STELLAJLARI, BORUŞƏKILLI BURĞU VƏ YA BURUQ BALTASI VƏ IŞ ZAMANI ŞISTI HƏRƏKƏTƏ GƏTIRƏN VƏ AVADANLIQLARI SOYUQ SAXLAYAN SU SOYUTMA SISTEMI OLAN MAŞINLARDAN ISTIFADƏ ETMƏKLƏ HƏYATA KEÇIRILIR

AZAD ƏHMƏDOV

SƏTƏM MENECERI

RƏŞAD MEHDİYEV

BAŞ МÜHƏNDİS

ŞAHMAR ƏLƏKBƏROV

MÜHƏNDİS

DDT PLUS MMC V© 2012


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.